Make your own free website on Tripod.com
De etsen en tekeningen zijn allen gemaakt voor 1944, omdat R. Schönberg dan gefusilleerd werd.

Rudolf Schönberg was een leerling of vriend van Kurt Peiser, en had van de meeste van deze etsen het nummer 1 van de genummerde exemplaren.

De etsen waren nog niet ingekaderd.

Daarnaast waren er nog meerdere tekeningen.