Make your own free website on Tripod.com

 

Interpretatie van het werk.

 

Vooral in zijn vroegere periode wordt K.Peiser gekenmerkt door sociaal expressionisme :

Zijn humanistische instelling hoort bij het sociaal realisme (P.Paulus, C.Meunier, G.Minne), maar K.Peiser benadrukt vooral de tragiek van het bestaan, niet de wanhoop.

Later wordt hij milder, minder fulminant. Hier en daar krijgen esthetische overwegingen de bovenhand. De sociale ondertoon blijft evenwel behouden

Stijl:

Dit sociaal expressionisme van Peiser vraagt beelden met een realistische opbouw, daar de bovenvermelde sociale connotaties van het onderwerp, hun grond zouden verliezen bij poging tot abstracte voorstelling.

De schilderijen worden verder gekenmerkt door een impressionistische toets, waarbij de uitbeelding opgebouwd wordt uit krachige, herkenbare strepen. Deze zijn kort bij de kern van de voorstelling, langer en breder naar de randen toe. De hoeken worden af en toe zelfs onbeschilderd gelaten.

Dit geeft een goede detaillering van het licht ter hoogte van handen en gezichten, met een wat abstraherende vervaging naar de randen toe. K.Peiser deed aan kracht-gymnastiek. Deze drive naar kracht is herkenbaar in zijn werk.